نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه Ajuga chamaecistus در مراتع کردان البرز

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ حسن براتی؛ فرهنگ قصریانی

دوره 67، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 305-316

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.51834

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد تخریب مراتع، بررسی آثار شدت‏‏های مختلف برداشت بر گونه‏ها، به‏ منظور بهره‏برداری اصولی‏تر از مراتع، می‏‏تواند در اصلاح و احیای مراتع مؤثر واقع شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شدت‏‏های مختلف برداشت بر گونه کلید Ajugachamaecistus در منطقة کردان است. این گونه در منطقه مورد مطالعه ارزش علوفه‏ای دارد. ...  بیشتر

بررسی آثار شدت‌‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی گونة Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع مجیدآباد قروه ـ استان کردستان)

صلاح الدین زاهدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 267-276

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35577

چکیده
  گونةBromus tomentellusبرای مطالعة اثر شدت‏‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی در مراتع مجیدآباد قروه انتخاب شد. تیمار‌های آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50، و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. نتایج به‌دست‌آمده در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در سه سال، 1387- 1389، در نرم‌افزار‌های  SASوIRRISTAT  تجزیه و تحلیل شد. نتایج ...  بیشتر

تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان

محمد شریفی یزدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات

دوره 66، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 121-129

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35333

چکیده
  به منظور تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه(Artemisia sieberi) در مراتع استپی دهنو بردسیر استان کرمان باجرا درآمد. برای رسیدن به این هدف در سایت یک هکتاری محصور شده به همین منظور آزمایش انجام شد، تیمارهای مورد نظر در این تحقیق شامل چهار شدت برداشت: 25، 50 و 75 درصد برداشت به روش تقلید چرا (Simulation) ...  بیشتر