نویسنده = علی طویلی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی غلظت سرب و نیکل در خاک و گیاه مرتعی Halimocnemis pilifera در اطراف مرکز دفن زباله حلقه دره کرج

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-26

10.22059/jrwm.2016.61730

نفیسه پناهی قره سو؛ امیر حسین حمیدیان؛ علی طویلی


3. ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-106

10.22059/jrwm.2016.61736

سکینه ساعدی؛ علی اکبر مهرابی؛ علی طویلی؛ سعیده حیدری