نویسنده = سمیه دهداری
تعداد مقالات: 6
4. تولید نقشۀ تیپ‌های گیاهی مرتع با استفاده از الگوریتم‌های مختلف طبقه‌بندی تصویر ماهواره‌ای

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 847-856

10.22059/jrwm.2018.250332.1218

شهرام یوسفی خانقاه؛ دامون رزمجویی؛ سمیه دهداری؛ نسیم آرمان


5. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سدهای کارون 3 و 4 با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-96

10.22059/jrwm.2017.240266.1161

سمیه دهداری؛ نظام ارمند؛ محمد فرجی؛ نسیم آرمان؛ فاطمه هادیان


6. بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه‌های مرتعی Cymbopogon Olivieri ، Medicago sativa و Medicago scutellata

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-344

10.22059/jrwm.2017.226863.1101

سمیه دهداری؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ فاطمه شجاعی؛ روح انگیز کاظمی