نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
نقش بهره‌برداری بی‌رویه از محصولات فرعی جنگل و مرتع در تخریب آن‌ها (‌مطالعۀ موردی: بخش زرین‌آباد، شهرستان دهلران)

مریم ملک میرزایی؛ علی اکبر کریمیان

دوره 73، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.265100.1295

چکیده
  بهره­برداری و استحصال محصولات ­فرعی جنگل‌ها و مراتع از دیرباز مورد توجه انسان­ها بوده است. امروزه نیز این محصولات نقش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای دارای اکوسیستم­های جنگلی و مرتعی ایفا می­کنند، به­طوری­که نادیده گرفتن و عدم توجه به آن می­تواند معضلاتی در سطح کلان کشورها به دنبال داشته باشد. هدف از مطالعۀ ...  بیشتر