کلیدواژه‌ها = ترسالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آثار خشک‌سالی و ترسالی بر تغییرات پوشش گیاهی در دو منطقة پخش سیلاب و مراتع شاهد هرات استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-156

علی بمان میرجلیلی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ شهاب الدین زارع زاده مهریزی


2. تاثیر تغییر کاربری اراضی و تغییرات بارش بر تولید رسوب در حوزة آبخیز طالقان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 157-165

علی اکبر نظری سامانی؛ حسام هروی؛ مهدی پناهی؛ مسعود جعفری شلمزاری