نویسنده = صالح آرخی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کارایی روش‌های مختلف در بازسازی داده‌های هیدرومتری (بررسی موردی: حوزة آبخیز سفیدرود)

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 329-340

حجت‌ا... جلیلیان؛ قباد رستمی‌زاد؛ صالح آرخی