نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی نقش پوسته‏های بیولوژیک (خزه‏ها) در حفاظت از خاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مطالعة موردی: مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی)

فریبا علوی زاده؛ کمال الدین ناصری؛ علی گلکاریان؛ علی طویلی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50830

چکیده
  فرسایش خاک در اکثر نقاط کشور، به‌ویژه نواحی خشک و نیمه‌خشک، معضلی بزرگ به‌شمار می‌رود و به علت رسوب‏گذاری، آلودگی، تشدید سیلاب‏ها، و آثار مخرب بر حاصل‌خیزی خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود پوشش گیاهی پراکنده از ویژگی‏های مناطق خشک و نیمه‌خشک است و معمولاً فضای خالی بین این گیاهان با پوسته‏های بیولوژیک یا کریپتوگام، ...  بیشتر