نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اولویت‎بندی مشکلات اجرای طرح‎های اسکان عشایر خراسان شمالی،بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عماد ذاکری؛ مهدی قربانی؛ علی بزرگمهر؛ حجت ا.. ربانی نسب

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61970

چکیده
  امروزه طرح‎های اسکان عشایر کشور، بهبود کیفیت زندگی خانوارهای عشایری را به‌عنوان هدف نهایی خود دنبال می‎کند. در برخی مناطق این نوع از طرح‎ها به دلایلی نظیر عدم مطالعات اولیه مناسب قبل از اسکان و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده پس از اسکان با موفقیت همراه نبوده است. اسکان عشایر در استان خراسان شمالی نیز از آن جمله است، لذا ...  بیشتر