نویسنده = رضا عرفانزاده
تعداد مقالات: 10
3. بررسی تأثیر چرای دام بر مؤلفه‎های تنوع گیاهی مراتع نیمه‌خشک کشور

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 723-734

رضا امیدی پور؛ رضا عرفانزاده؛ مرزبان فرامرزی


4. اثر شدت آتش بر تراکم بانک بذر خاک گروه‌های کارکردی گیاهان (مطالعه موردی پارک ملی گلستان)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-55

مینا باشماغی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی


7. مقایسة خصوصیات بانک بذر خاک دو رویشگاه علفزار و جنگل

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 469-485

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفان زاده؛ حسین آذرنیوند


8. تأثیر چرای دام در تراکم، تنوع، و غنای بانک بذر خاک مراتع کوهستانی (مطالعة موردی: حوزة واز)

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 583-593

پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا


10. اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-72

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفانزاده؛ پریا کمالی