نویسنده = محمدحسن جوری
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط خصوصیات سیمای سرزمین با تنوع گونه‌ای وتنوع عملکرد مراتع نیمه-استپی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 799-820

10.22059/jrwm.2022.328502.1608

سمانه سادات محزونی کچپی؛ پژمان طهماسبی؛ عطاالله ابراهیمی؛ محمد حسن جوری؛ محسن فعال فیض آبادی؛ رضا امیدی پور


3. تحلیل مورفومتری گالی‌ها در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کجور نوشهر (استان مازندران)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-38

10.22059/jrwm.2016.61731

محمدمهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی؛ محمدحسن جوری؛ سامانه پورکلهر