نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهة گذشته (1382-1354) در منطقه حفاظت شده سبزکوه استان چهار محال و بختیاری

زهرا عبدالعلیزاده؛ عطالله ابراهیمی

دوره 69، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 621-631

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61505

چکیده
  چکیده منطقه حفاظت‌شده سبز کوه، واقع در زاگرس مرکزی، دارای اکوسیستم­ها و چشم­اندازهای طبیعی متنوعی بوده و از نظر تنوع اقلیمی، توپوگرافی، رویشگاهی و حیات­وحش بسیار غنی است. شواهد گویای این است که طی سال­های گذشته، اکوسیستم­های سبز کوه همچون سایر اکوسیستم­های نیمه­خشک ایران، دستخوش تغییراتی در ساختار پوشش گیاهی خود شده­اند. ...  بیشتر