نویسنده = فرشاد سلیمانی ساردو
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مورفوسکوپی و دانه‌بندی رسوبات بادی (مطالعۀ موردی آران – کاشان‌)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 787-795

طیبه مصباح زاده؛ زهرا ایازی؛ فرشاد سلیمانی ساردو


2. مدل‌سازی دمای روزانۀ خاک با استفاده از داده‌های سینوپتیکی و شبکۀ عصبی

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 285-295

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ الهام رفیعی ساردویی؛ فاطمه فرزانه پی