کلیدواژه‌ها = واحد دامی
تعداد مقالات: 2
1. معادل واحد دامی و نیاز روزانۀ نژادهای گوسفندی چرا کننده در مناطق مرکزی کشور

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 199-208

10.22059/jrwm.2018.100502.707

جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مهدی قربانی


2. تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 175-186

حسین ارزانی؛ علی اسفندیاری؛ حمید نوروزیان؛ مهدی قربانی؛ جواد ترکان