کلیدواژه‌ها = رگرسیون چند متغیره
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی نقش پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی دشت‌های جنوبی البرز در توزیع زمانی و مکانی پدیده گردوغبار

دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 339-358

مجتبی جنت رستمی؛ محمد رحیمی؛ سید حسن کابلی


4. مقایسه عوامل تأثیرگذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس مکانی با روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 201-210

الهام مشکوتی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد هادی داودی