کلیدواژه‌ها = Dactylis glomerata
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه برخی عوامل بومشناختی مؤثر در انتشار گونه‌های Dactylis glomerata L. و Thymus kotschyanus Boiss and Hohen. در جنوب استان اردبیل

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 449-464

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ زهره سادات قاسمی؛ علی اکبر شکوهیان


3. ارزیابی پتانسیل گونه‌هایAgropyron intermedium (Host) P. Beauv. و Dactylis glomerata L. در گیاه‌پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک در شرایط گلخانه‌ای

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 315-331

جواد دائی زاده؛ مهشید سوری؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی