کلیدواژه‌ها = حوزه‌های آبخیز کارون بزرگ و کرخه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی رسوب معلق و تعیین عوامل مؤثر بر آن در حوزه‌های آبخیز کارون بزرگ و کرخه

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 293-303

10.22059/jrwm.2020.293847.1438

وحید چیت ساز؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سعید سلطانی؛ سادات فیض نیا