کلیدواژه‌ها = ایلام
بررسی تأثیر چرای دام بر مؤلفه‎های تنوع گیاهی مراتع نیمه‌خشک کشور

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 723-734

10.22059/jrwm.2017.113281.803

رضا امیدی پور؛ رضا عرفانزاده؛ مرزبان فرامرزی


بررسی نقش زمان وقوع بارش در میزان تولید علوفۀ مراتع

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 885-899

10.22059/jrwm.2015.56970

مریم آذرخشی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ حسین ارزانی؛ جلیل فرزادمهر


مقایسة مدل‌های مختلف برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزة آبخیز زنگوان ایلام

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 459-485

10.22059/jrwm.2014.52838

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ علی سلاجقه