نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم کشاورزی ارگانیک، دانشگاه کاسل، آلمان.

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

چرای بی­رویه و استفاده غیراصولی در بیشتر تیپ‌های گیاهی مراتع طالقان میانی وضعیت فقیر و خیلی فقیر را به وجود آورده است. با توجه به نقش مهم مراتع در تولید و تأمین علوفه و فواید دیگر اجرای طرح مدیریت این مراتع با شیوه­های علمی و اصلاح آن‌ها جهت بهبود وضعیت آن‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اهداف ذکرشده، این تحقیق با استفاده از تلفیق اطلاعات پوشش­گیاهی، وضعیت، شیب، خاکشناسی، بارندگی و غیره توسط سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه­ای با وسعت 12/37977 هکتار و در موقعیت جغرافیایی ˝43، ́36،˚50 تا ˝20، ́53،˚50 طول شرقی و˝19، ́5،˚36 تا˝19، ́19، ˚36 عرض شمالی در بخش میانی حوزه آبخیز طالقان (90 کیلومتری شمال غرب تهران) به اجرا در آمده است. با توجه به نتیجه تلفیق اطلاعات، عملیات اصلاحی و احیایی در قالب روش مرتعداری مصنوعی شامل جلوگیری از ورود دام در 325/6621 هکتار، بذرکاری در 381/1274 هکتار، میانکاری و بذرپاشی در 561/694 هکتار، بذرپاشی در 254/1215 هکتار و کپه­کاری در 101/2368 هکتار از اراضی منطقه که وضعیت فقیر و خیلی فقیر داشتند است. این عملیات اصلاحی باعث افزایش یا بهبود مدیریت چرای دام، بهبود شرایط حوزه آبخیز و افزایش زیستگاه حیات‌وحش می‌شود و برای اهداف مشابه سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of appropriate rangeland restoration methods based on environmental data (Case study: Taleghan rangeland)

نویسندگان [English]

  • Hanieh Safari 1
  • Hossein Arzani 2
  • Ali Tavili 3

1 Ph.D. Student, Faculty of Organic Agricultural Sciences, University of Kassel, Germany.

2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran.

3 Assistant prof, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran.

چکیده [English]

Overgrazing and inappropriate use of Taleghan rangelands has led to poor and very poor condition for almost all vegetation types. Taking the importance of rangelands in forage production and other benefits into consideration, management of these rangelands and improving their condition seems essential. The present research was conducted using data integration of vegetation, condition, slope, soil, precipitation, etc. in a Geographic Information System (GIS) environment. Our study area was located in 50˚, 36َ, 43ً - 50˚, 53َ, 23ً longitude and 36˚, 5َ, 19 ً - 36˚, 19َ, 19ً latitude in the middle area of Taleghan watershed with the area of 37977 hectares. According to the results, improving methods and reforming activities could be suggested including prevention of livestock grazing (enclosure), sowing, inter seeding, broad casting and hoe sowing in areas which have poor and very poor condition (in 6621.325, 1274.381, 694.561, 1215.254 and 2368.101 hectares (areas), respectively). Such activities may improve livestock grazing management as well as watershed conditions, wildlife habitat or other similar purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial range management method
  • Condition
  • improving and reforming methods
  • Taleghan