تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهة گذشته (1382-1354) در منطقه حفاظت شده سبزکوه استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران.

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد، ایران.

چکیده

چکیده

منطقه حفاظت‌شده سبز کوه، واقع در زاگرس مرکزی، دارای اکوسیستم­ها و چشم­اندازهای طبیعی متنوعی بوده و از نظر تنوع اقلیمی، توپوگرافی، رویشگاهی و حیات­وحش بسیار غنی است. شواهد گویای این است که طی سال­های گذشته، اکوسیستم­های سبز کوه همچون سایر اکوسیستم­های نیمه­خشک ایران، دستخوش تغییراتی در ساختار پوشش گیاهی خود شده­اند. سنجش‌ازدور ماهواره­ای همراه با سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، با تولید داده­های چند طیفی و چند زمانه، قادر به تعیین نوع، میزان و محل وقوع تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی است. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهه گذشته با استفاده از RS  و GIS در منطقه سبز کوه، انجام شده است. بر همین اساس از تصاویر سنجنده­های MSS (سال 1354) و ETM+ (سال 1382) و همچنین نقشه­های مدل رقومی ارتفاع و شاخص گیاهی به‌عنوان داده­های کمکی، به‌منظور تهیه نقشۀ طبقات مختلف پوشش گیاهی شامل کشاورزی، مراتع علفی، اراضی لخت، مراتع بوته­ای و درختچه­­ای و جنگل استفاده شد. در این خصوص، روش نظارت شدة حداکثر شباهت و به­منظور تعیین تغییرات، روش مقایسه پس از طبقه­بندی بکار گرفته شد. محاسبات مربوط نشان داد که در طی چند دهه گذشته، به مساحت اراضی کشاورزی، مراتع بوته­ای و جنگل­های منطقه افزوده شده ولی از مساحت مراتع علفی و اراضی لخت کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها