نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 دانش‌آموختۀ دکتری آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

3 دانش‌آموختۀ دکتری مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

مفهوم مدیریت مشارکتی امروزه به عنوان رویکردی کاربردی و نوین در مدیریت عرصه­های طبیعی مطرح می­گردد. این رویکرد ﻧﮕﺮشی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ذینفعان ﺟﻬﺖ دستیابی به مدیریت پایدار و توانمندی جوامع محلی می­باشد. لذا شناسایی اثرگذارترین کنشگران در تصمیمات محلی گامی مهم در جهت تحقق این مهم است. هدف از این پژوهش تعیین قدرت­های اجتماعی و ذینفعان کلیدی در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از اجرای یک پروژه اجتماع­محور در شبکۀ ذینفعان محلی می­باشد. این بررسی از طریق روش تحلیل شبکه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبۀ مستقیم با اعضای گروه‌های کمیتۀ خرد توسعهۀ روستایی، در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی که تحت پوشش پروژۀ بین­المللی RFLDL قرار دارد، انجام شده است. بدین منظور پیوند‌های اعتماد و مشارکت با استفاده از شاخص‌های کمی در سطح خرد شبکۀ ذینفعان محلی مورد بررسی قرار گرفتند. این مقاله به تحلیل موقعیت افراد در گروه­های توسعۀ محلی و تعیین کنشگران کلیدی به لحاظ اقتدار، نفوذ و واسطه­گری در قبل و بعد از اجرای پروژۀ توانمندسازی پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که در مسیر قبل و بعد از اجرا، از میزان تمرکز شبکه کاسته شده است. می­توان ادعا نمود پروژۀ مذکور به نوعی میزان تمرکز در ساختار شبکه را کاهش داده و میزان اعتماد و مشارکت در شبکه روابط بین افراد تقویت شده است که این امر مطمئناً در استقرار مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعۀ روستایی نقش به­سزایی خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using network analysis to identify key actors in local benefitiories network in the establishment of participatory management of natural resources (Case Study: Sarayan Watershed, South Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghorbani 1
  • Jamileh Salimi Kouchi 2
  • Payam Ebrahimi 2
  • Sareh Rasekhi 3

1 University of Tehran

2

3

چکیده [English]

Today the concept of participatory management is a functional and modern approach in the management of natural areas. This approach is a comprehensive approach to personal and group stakeholder participation to achieve sustainable management and empowerment of local communities. Therefore, identifying and realizing the most influential actors in local decisions is important step. The aim of this study was to determine social powers and key stakeholders in the period before and after running a local community project in network of local stakeholders. This study have been carried out through questionnaires and direct interviews with members of split Rural Development Committee, in the Sarayan watershed in South Khorasan province is covered by RFLDL international projects. For this purpose, ties of trust and partnership with local stakeholder network using quantitative indicators were analyzed at the micro level. This article analyzes the position of the local development groups and determines the key actors in terms of authority, influence and intermediation before and after the empowerment project. The results show that the centralisation before and after the run is reduced. It is claim that this project reduces centralization in network structure and strengthens trust and participation between stakeholder that has an important role in establishment of natural resourses participatory management and rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key actors
  • network analysis
  • social power
  • participatory management of natural resources
  • Sarayan