اخبار و اعلانات

هزینه چاپ مقاله در نشریه مرتع و آبخیزداری

    به اطلاع می‌رساند مبلغ سه میلیون ریال (سیصدهزار تومان) بابت هزینة داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. لذا با توجه به اخذ مجوز دریافت این هزینه‌ها از نویسنده (گان) محترم برای نشریه مرتع و آبخیزداری، خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب غیر قابل برداشت شماره 11591-1808 بانک تجارت شعبه فارابی کرج (کد 483) به نام معاونت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پرداخت و کپی فیش را به دفتر نشریه فکس (32225780-026) و یا به ایمیل نشریه ارسال فرمایید. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق چاپ مقاله مورد نظر به شمارگان بعدی خواهد شد.  

مطالعه بیشتر

راهنمای نگارش جدید نشریه

نویسندگان محترم  دستورالعمل نگارش تدوین مقالات نشریه مرتع و آبخیزداری بر اساس آخرین تغییرات در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است. ضروری است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود را بر اساس این راهنما تنظیم نمایند.

مطالعه بیشتر