نویسنده = عطااله کاویان
تعداد مقالات: 5
1. اندازه‌گیری و واسنجی خصوصیات بارش در یک شبیه‌ساز باران دونازله

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 253-267

10.22059/jrwm.2018.135470.929

عطااله کاویان؛ مازیار محمدی؛ مقدسه فلاح؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ واحد بردی شیخ


2. بررسی اثر دماهای بالا بر ویژگی های رطوبتی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 895-905

10.22059/jrwm.2017.61188

زهره سپهری؛ زینب جعفریان؛ عطا کاویان؛ قدرت اله حیدری


5. بررسی تغییرات مکانی ویژگی‏‏های مورفومتری رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز قلعه‏سر ساری)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-144

10.22059/jrwm.2013.35334

عطااله کاویان؛ فاطمه آدینه؛ قربان وهاب زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان