نویسنده = پریا کمالی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر چرای دام در تراکم، تنوع، و غنای بانک بذر خاک مراتع کوهستانی (مطالعة موردی: حوزة واز)

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 583-593

پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا


2. اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-72

سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفانزاده؛ پریا کمالی