نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
الگوی روند و ایستایی سری های زمانی جریان سطحی در دامنه ی جنوبی البرز

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ امیر سعدالدین

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 537-550

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.223365.1087

چکیده
  تجزیه و تحلیل روند و ایستایی متغیرهای هیدرولوژیک، ابزارهایی مفید برای درک تغییرات اقلیمی هستند و می­توانند اطلاعات مفیدی را در مورد تغییرات محتمل در آینده فراهم نمایند. از آنجایی که ناایستایی سری­های زمانی می­تواند به دلایل مختلفی نظیر وجود روند در داده­ها رخ دهد، در تحقیق حاضر ابتدا آزمون­ ناپارامتری من-کندال همراه با ...  بیشتر

بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی بر اساس تحلیل های زمین آماری (مطالعۀ موردی: دشت هشتگرد استان البرز)

آرش ملکیان؛ مهسا میردشتوان

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 809-820

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56961

چکیده
  امروزه، با توجه به افزایش بهره‏برداری از منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به استفادة بهینه از این منابع بیش از پیش ضروری به نظر می‏رسد. از روش‏های زمین‌آمار می‏توان برای ارزیابی و پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی بهره برد. منطقة مورد مطالعه در تحقیق حاضر آبخوان دشت هشتگرد است. در این تحقیق نخست، با استفاده از داده‏های کیفی برداشت‌شده ...  بیشتر