نویسنده = جواد معتمدی
تعداد مقالات: 6
2. تعیین ایجاد مدل کالیبراسیون طیف‌سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی (NIRS) جهت برآورد کیفیت علوفۀ گونه‌های بوته‌ای

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-327

حسین ارزانی؛ وحیده عبداللهی؛ جواد معتمدی؛ مجید آخشی


3. ارزشگذاری اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر کارکرد تولید علوفه و بهره‌برداری از ثعلب

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 797-807

جواد معتمدی؛ طیبه توفیقی آذر؛ مرتضی مولایی


4. تحلیل فرا رتبه‌ای مراتع مستعد تخریب حوزۀ آبخیز نوشان استان آذربایجان غربی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 393-404

مهشید سوری؛ مینا غایب؛ جواد معتمدی


5. نقش مدیریت چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی چهار باغ استان گلستان

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 949-961

اسماعیل شیدای کرکج؛ جواد معتمدی؛ فاطمه علیلو؛ حمید سیروسی