نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کارایی دو مدل پایه فیزیکی SINMAP و SHALSTAB در پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش(مطالعه موردی: محدوده منطقه چهاردانگه، استان مازندران)

علیرضا متولی؛ علی طالبی؛ مهرداد صفایی؛ محمدرضا اختصاصی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61977

چکیده
  زمین­لغزش یکی از مهم‌ترین پدیده‌های زمین‌شناختی دامنه‌های البرز شمالی است که به‌طور تدریجی و گاهی در مدت‌زمان کوتاه باعث بروز خسارات قابل‌توجه می­گردد. در چندساله اخیر به دلیل تغییرات نامطلوب در کاربری‌ها و تخریب فزاینده مراتع و جنگل‌ها و اراضی زراعی و اجرای نامناسب پروژه­های عمرانی در مناطق مستعد لغزش، تشکیلات زمین‌شناسی ...  بیشتر