نویسنده = مهدی معمری
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر قرق بر عملکرد اندام‌های هوایی و زیر‌زمینی گونۀ Trifolium pratense L. در مراتع شغال‌درۀ‌ نمین، استان اردبیل

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 347-365

10.22059/jrwm.2020.296857.1458

اردوان قربانی؛ شاهین شفاهی؛ مهدی معمری؛ اکبر قویدل؛ احسان زند اصفهانی


2. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گروه‌های بوم‌شناختی گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع مغان - سبلان

دوره 73، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-166

10.22059/jrwm.2020.277092.1360

سحر غفاری؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ محمود بیدار لرد؛ آزاد کاکه ممی


3. مقایسۀ عوامل بوم‌شناختی مؤثر در انتشار گونه‌های جنس شبدر (Trifolium) در مراتع فندوقلوی شهرستان نمین

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 463-476

10.22059/jrwm.2019.256144.1255

سحر صمدی خانقاه؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ معصومه عباسی خالکی


5. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تولید اولیة سطح زمین (مطالعة موردی: مراتع هیر- نئور استان اردبیل)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1055-1071

10.22059/jrwm.2019.243061.1170

اردوان قربانی؛ فرید دادجو؛ مهدی معمری؛ محمود بیدار لرد