نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت بوکان با استفاده از مدل‌های منطق فازی، جنگل تصادفی و شبکة عصبی

حسین نوروزی قوشبلاغ؛ عطاالله ندیری

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 829-845

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.68924

چکیده
  مطالعات یک سیستم آب زیرزمینی به‌منظور شناخت رفتار آن، نیازمند حفر تعدادی زیادی چاه اکتشافی و انجام عملیات پمپاژ و آزمایش‌های ژئوفیزیک می‌باشد که با صرف هزینه‌های فراوان عملی می‌گردد. به همین دلیل، امروزه شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی توسط مدل‌های ریاضی و کامپیوتری که یک روش غیرمستقیم مطالعة آب زیرزمینی می­باشد، با صرف هزینة ...  بیشتر