نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تجزیه و تحلیل توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار در دو منطقه خشک و مدیترانه ای

محسن باقری بداغ آبادی؛ ناصر دواتگر؛ شکرالله حاجیوند

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 485-502

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.345013.1667

چکیده
  فعالیت‌های انسانی در گستره های منابع طبیعی بر پایداری یا ناپایداری زیست بوم ها تأثیرگذار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به این فعالیت‌ها می تواند نقش محوری در ارزیابی مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایفا کند و بر پایه نتایج به دست آمده، برای توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل فعالیت‌های انسانی ...  بیشتر

کاربرد اطلاعات تشریح خاک‌رخ در برآورد کربن آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک

محسن باقری بداغ آبادی؛ محمد جمشیدی؛ زهره مصلح

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 703-718

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.337426.1641

چکیده
  کربن آلی خاک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خاک بویژه از دیدگاه محیط زیستی می‌باشد. به همین دلیل مدل‌سازی و برآورد آن بسیار مد نظر قرار گرفته است. در مدل‌سازی‌ها، استفاده از توابع انتقالی خاک به عنوان رویکردی برای برآورد ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌های زودیافت از جایگاه مهمی در علوم خاک برخوردار می‌باشد. اما متأسفانه در این راستا ...  بیشتر