کلیدواژه‌ها = خندق
تعداد مقالات: 5
1. تعیین نقش کاربری اراضی و خاک بر آستانۀ توپوگرافی توسعۀ خندق‌ها در استان بوشهر

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-81

10.22059/jrwm.2018.255641.1248

غلامرضا راهی؛ عطالله کاویان؛ کریم سلیمانی؛ حمیدرضا پورقاسمی


5. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی فرسایش خندقی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز دره کره)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 117-126

10.22059/jrwm.2014.50833

علی اکبر نظری سامانی؛ فاطمه توکلی؛ حسن احمدی؛ غلامرضا راهی