نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش آنالیز چند متغیره

افشین صادقی راد؛ نگار عینی؛ عاطفه فتاحی؛ حریر سهرابی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 407-421

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.311612.1539

چکیده
  هر گونه گیاهی با توجه به نیازهایش یک مکان بهینه از محیط را به عنوان زیستگاه انتخاب می‏کند. این تحقیق به منظور ارزیابی رابطه بین ترکیب گونه‏های گیاهی با عوامل ادافوتوپوگرافیکی در مراتع استپی مرودشت در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش نمونه‌برداری تصادفی استفاده شد و برای برداشت عوامل پوشش گیاهی و محیطی، ترانسکت‌هایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فرم‏های رویشی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر)

دیانا عسکریزاده؛ غلامعلی حشمتی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 529-540

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32051

چکیده
  از عوامل مهم تأثیر گذار بر پوشش گیاهی در اکوسیستم‏های مرتعی، فاکتورهای غیر زنده است که نقش مهمی در شکل گیری و توالی انواع پوشش‏های گیاهی دارد. شناخت این عوامل، گام مهمی در مدیریت اکولوژیک مراتع محسوب می‏شود. بدین منظور، مراتع جواهرده رامسر واقع در البرز شمالی از ارتفاع 2000 تا 3200 متر انتخاب شد. با توجه به پایش میدانی و ساختار پوشش ...  بیشتر

بررسی رابطه کاربری اراضی و شیب با تولید رسوب در زیرحوضه‌های جنوبی رودخانه مهاباد

داود طالب‌پوراصل؛ سعید خضری

دوره 63، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 341-358

چکیده
  حوزه آبخیز رود مهاباد، بر اثر تغییر کاربری زمین در معرض فرسایش شدید قرار گرفته است. هدف از تدوین این مقاله مشخص نمودن وضعیّت رسوبدهی حوزه یاد شده در ارتباط باعوامل تغییر کاربری اراضی و شیب است. در این تحقیق ضمن بررسی‌های میدانی، اسناد و مدارک مختلفی از جمله نقشه‌‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های ایستگاه‌های ...  بیشتر