کلیدواژه‌ها = شایستگی مرتع
تعداد مقالات: 4
2. بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1085-1098

10.22059/jrwm.2018.227316.1100

جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مرتضی مفیدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سحر بابایی


3. بررسی پتانسیل مرتع برای زنبورداری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 711-722

10.22059/jrwm.2017.104147.736

مهدیه صالحی؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ مهدی قربانی


4. تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 595-607

10.22059/jrwm.2014.50033

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی