کلیدواژه‌ها = رواناب
تعداد مقالات: 5
1. اثر تغییر کاربری اراضی و توسعۀ شهری بر دبی پیک رواناب (مطالعۀ موردی: آبخیز شهری زنجان)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 205-221

10.22059/jrwm.2018.137128.938

فاطمه عینلو؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ محسن احدنژاد


5. بررسی تولید رواناب و رسوب در سازندهای ریزدانه نئوژن با کمک باران‌ساز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 215-228

سید هاشم حسینی؛ سادات فیض نیا؛ حمید پیروان؛ غلامرضا زهتابیان