نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پهنه بندی شدت خشکسالیهای هیدروژئولوژیک در مناطق خشک و ارتباط آن با خشکسالیهای هواشناسی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)

زهرا نوری؛ آرش ملکیان

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.120126.847

چکیده
  سفره های آب زیرزمینی از مهمترین منابع تامین آب به ویژه برای مناطق خشک و کم آب هستند. افزایش بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی باعث افت چشمگیری در ذخیره شده است. در این مطالعه با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی به بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیک در محدوده مطالعاتی دشت گرمسار پرداخته شد. ابتدا مقدار شاخص با استفاده از داده های سطح آب ...  بیشتر

بررسی رویشگاه گیاه کزل دماوندی ‏Diplotania damavandica

مریم نعیمی؛ پروانه عشوری؛ فرهاد خاکساریان؛ سمیرا زندی فر؛ مسعود محمد علیها

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.324902.1703

چکیده
  تخریب تنوع زیستی زمین خساراتی را بدنبال داشته که در بسیاری از موارد برای بشر جبران ناپذیر است. هدف از این پژوهش، تعیین مرز و بررسی رویشگاه گونه انحصاری و دارویی کزل دماوندی (Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedge & Lamond) ‎‏ است. این گیاه، به سبب وجود ترکیبات موثره خاصی که دارای اثرات درمانی در اغلب عوارض پوستی دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ...  بیشتر

مدل‌سازی پویای تغییرات کاربری اراضی مبتنی بر نظام انسان – محیط زیست درحوزه آبخیز طالقان

رقیه شاد؛ مهدی قربانی؛ خالد احمدآلی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مریم یزدان پرست

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 133-148

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.329508.1686

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی در کشور‌هایی همچون ایران که با محدودیت فضا روبه‌رو است باید مانند مصرف آب با تفکر و مطابق با برنامه‌ریزی مناسب و به نحو مطلوب باشد. از سویی دیگر پویایی ذاتی بشر و نیازهای او، شیوه و میزان استفاده از زمین را درگذر زمان با تغییر و دگرگونی مواجه ساخته است. لذا هدف از این پژوهش مدل‌سازی پویای تغییرات کاربری اراضی ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی مالی کاربرد حصار الکتریکی در افزایش بهره‌وری مرتع

حسین ارزانی؛ اسماعیل علیزاده؛ ستاره باقری؛ محمد جعفری

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.350852.1681

چکیده
  مراتع نقش موثری در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور قبل از وابستگی ارزی کشور به نفت و مشتقات آن داشته‌اند. لذا توجه به تنش‌های محیطی و اجتماعی وارد شده به این زیست بوم‌ها، لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین را برای تنوع بخشی به منابع تولید و کاهش هزینه‌ها برجسته می‌کند. این مطالعه در مرتع طالقان با هدف ارزیابی مالی حصارهای خورشیدی جهت ...  بیشتر

بررسی کارایی رویکردهای باز نمونه‌گیری در بهبود کلاس‌بندی داده‌های نامتوازن در نقشه-برداری رقومی خاک

فاطمه ابراهیمی؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغماییان مهابادی؛ کامران افتخاری

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.354333.1692

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های نقشه‌برداری رقومی مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین باهدف تهیه نقشه‌ کلاس‌های خاک بطور گسترده‌ای توسعه یافته است. اساس این روش‌ها پیش‌بینی کلاس‌ها یا ویژگی‌های خاک به کمک مدل‌سازی روابط بین آن‌ها و متغیرهای محیطی به عنوان نمایندگان عوامل خاک‌سازی، می‌باشد. ماهیت نامتوازن توزیع خاک‌ها ...  بیشتر

تحلیل اثربخشی اقتصادی-اجتماعی و محیطزیستی بوته کاری آتریپلکس در مراتع شهرستان ملارد، استان تهران

میثم علی زاده؛ شفق رستگار؛ جمشید قربانی

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 177-193

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.356977.1697

چکیده
  اثربخشی مثبت اقتصادی- اجتماعی و محیط‌زیستی اجرای پروژه‌ها، چرخ‌های توسعه پایدار را فعال و جوامع محلی را به سوی رفاه پایدار سوق می‌دهد. هدف از این مطالعه، تحلیل و اولویت بندی اثرات اجرای طرح بوته‌کاری آتریپلکس (Atriplex canescens) بر نظام اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی مراتع شهرستان ملارد در استان تهران می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی ...  بیشتر