نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر باران اسیدی در فرسایش پذیری جهت های اصلی دامنه سازند گچساران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه)

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 543-556

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.302177.1503

چکیده
  بارش اسیدی یکی از عوارض زندگی صنعتی است که از نظر جغرافیائی در سال‌های اخیر گسترش وسیعی پیدا کرده و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . این بارش‌ها اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم‌‌های مختلف کره زمین دارند. در این تحقیق به منظور بررسی حساسیت به رواناب و تولید رسوب نهشته های سازند گچساران به بارش اسیدی و تغییر غلظت آن، بخشی از ...  بیشتر

بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در مقدار دقت شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش (بررسی موردی: حوزه آبخیز هراز)

حمیدرضا مرادی؛ علیرضا سپهوند؛ پرویز عبدالمالکی

دوره 65، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30014

چکیده
  بیش از 30 درصد از مساحت کشور ایران را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد، لذا هر ساله حرکات توده ایموجب خسارت به انواع سازه‌های مهندسی، مناطق مسکونی و جنگل‌ها در پی آن ایجاد رسوب و سیلاب‌های گل‌آلودگی رودخانه‌ها می‌شود. لذا برای جلوگیری از این خسارت‌ها و تعیین حساسیت دامنه‌ها، به پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در مناطق مختلف می‌پردازند. ...  بیشتر

مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف سازندهای گچساران و آغاجاری (بررسی موردی: حوزه آبخیز مرغا شهرستان ایذه)

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ فرج ا... ترنیان

دوره 63، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف بررسی ارزیابی تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک مانند درصد ماسه خیلی ریز، درصد رس، درصد شن، درصد سیلت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت، ماده آلی، کربنات کلسیم در دو سازند گچساران و آغاجاری صورت گرفت. بدین منظور در سازند آغاجاری در 7 نقطه و با سه بار تکرار و سازند گچساران در 6 نقطه و با 3 بار تکرار و در سه کاربری ...  بیشتر