نویسنده = سید حمید رضا صادقی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 405-417

سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی


3. پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-138

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


4. ارزیابی دقت روش‏ های منحنی زمان مساحت در تهیة آب‏ نمود واحد لحظه‏ ای

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 647-656

حمید رضا مرادی؛ هانیه اسدی؛ سید حمید رضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


5. تحلیل فرایندهای درون‌رگباری تحویل رسوب‏ معلق تعدادی از زیرحوضه‏های دریاچة زریوار به کمک الگوی حلقه‌های رسوبی

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 323-340

سید حمید رضا صادقی؛ شیرکوه ابراهیمی محمدی؛ کامران چپی


6. تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-15

ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی