نویسنده = اسماعیل شیدای کرکج
تعداد مقالات: 6
1. گیاهان دارویی دارای کاربردهای درمانی در جوامع بومی مستقر در دامنه سبلان ‏(مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر، استان اردبیل)‏

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 529-542

10.22059/jrwm.2021.311829.1542

محسن سبزی نوجه ده؛ مینا امانی؛ مهدی یونسی حمزه خانلو؛ لیلا بدری؛ امید فتحی زاده؛ اسماعیل شیدای کرکج


2. بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1085-1098

10.22059/jrwm.2018.227316.1100

جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مرتضی مفیدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سحر بابایی


3. بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های برآورد کربن آلی ذخیره‌ای خاک‌ها

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 61-71

10.22059/jrwm.2018.206814.1009

عیسی جعفری فوتمی؛ اساعیل شیدای کرکج


4. نقش مدیریت چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع ییلاقی چهار باغ استان گلستان

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 949-961

10.22059/jrwm.2017.61193

اسماعیل شیدای کرکج؛ جواد معتمدی؛ فاطمه علیلو؛ حمید سیروسی