نویسنده = اسماعیل شیدای کرکج
تعداد مقالات: 4
3. طرح‌های مرتعداری و سلامت مرتع (مطالعۀ موردی: مراتع شهرستان تربت‌حیدریه)

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1131-1145

10.22059/jrwm.2020.254416.1240

علی نوروزی؛ ایمان حقیان؛ اسماعیل شیدای کرکج