کلیدواژه‌ها = کیفیت علوفه
تعداد مقالات: 10
1. بررسی برخی شرایط رویشگاهی و کیفیت علوفۀ گیاه حنظل Citrullus colocynthis (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 769-784

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ حمید نیک نهاد قرماخر


2. تعیین ایجاد مدل کالیبراسیون طیف‌سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی (NIRS) جهت برآورد کیفیت علوفۀ گونه‌های بوته‌ای

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-327

حسین ارزانی؛ وحیده عبداللهی؛ جواد معتمدی؛ مجید آخشی


3. تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1099-1109

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی


4. کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع کوهستانی الموت قزوین و بادامستان زنجان

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 805-818

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فرهاد آقاجانلو؛ سعید رشتوند؛ آذین زارعی


5. سیلوی ترکیبی از هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)، کهور (Prosopis juliflora) و یونجه برای تأمین علوفه دام در مناطق خشک

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 339-352

بهرام امیری؛ ناهید تکین؛ حسین قره داغی؛ بهروز رسولی


6. بررسی رابطة بین خوش‌خوراکی و کیفیت علوفة برخی گیاهان مرتعی (مطالعة موردی: مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 111-120

ولی الله رئوفی راد؛ عطاالله ابراهیمی؛ حسین ارزانی؛ زهرا شجاعی اسعدیه


7. اکولوژی فردی گیاه قیچ Zygophyllum atriplicoides در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 483-494

محمد جنگجو؛ فریبا نوعدوست


8. کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی «چنگوله» استان ایلام

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 277-288

حسین ارزانی؛ مهدی معمری؛ جواد معتمدی؛ ﻣﺎﺷﺎاﷲ محمد پور


9. تعیین نیاز غذایی روزانه گوسفند نژاد لری در مراتع فریدونشهر

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-229

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ شیوا رشیدی


10. تعیین معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد سنجابی

دوره 62، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 175-186

حسین ارزانی؛ علی اسفندیاری؛ حمید نوروزیان؛ مهدی قربانی؛ جواد ترکان