کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد اطلاعات تشریح خاک‌رخ در برآورد کربن آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 703-718

10.22059/jrwm.2022.337426.1641

محسن باقری بداغ آبادی؛ محمد جمشیدی؛ زهره مصلح


3. ارزیابی ترکیب مدل ANFIS با الگوریتم‌های فراکاوشی بهینه‌سازی در پیش‌بینی طوفان‌های گرد و غبار استان خوزستان

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 691-708

10.22059/jrwm.2020.311676.1540

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ شهاب عراقی نژاد؛ بنفشه زهرایی؛ سامان رضوی؛ علی سلاجقه


4. ارزیابی مدل‌های مختلف آماری در تهیۀ نقشۀ سیل‌گیری استان گیلان

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1011-1022

10.22059/jrwm.2020.270045.1320

عیسی غلامی؛ مهدی وفاخواه؛ سید جلیل علوی


5. پایش و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی حوضۀ آبخیز شهرستان فارسان با استفاده از مدل LCM

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 263-278

10.22059/jrwm.2019.258803.1268

سینا نبی زاده؛ عطاالله ابراهیمی؛ معصومه آقابابایی؛ ایرج رحیمی پردنجانی


7. بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب‌ زیرزمینی در دشت جیرفت

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 921-932

10.22059/jrwm.2017.61192

فرشاد سلیمانی ساردو؛ ناصر برومند؛ علی اذره