نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی اثر عوامل محیطی بر تنوع پوشش گیاهی منطقه حفاظت ‌شده البرز مرکزی

حنانه سادات سادات موسوی؛ افشین دانه کار؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطار صحراگرد

دوره 76، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351879.1688

چکیده
  شکل‌های مختلف توسعه کاربری و فعالیت‌های انسانی در مناطق تحت حفاظت، از پیشران‌های اصلی تغییر محسوب می‌شوند که با آثار متعددی بر زیستگاه‌ها، رویشگاه‌ها، تنوع و غنای گونه‌ها همراه است. هدف از این پژوهش مدل‌سازی اثر فعالیت‌های انسان بر تنوع پوشش گیاهی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای اکولوژیک و انسانی ...  بیشتر

مدل‌سازی فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و هوش مصنوعی

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالیباف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 429-448

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.340930.1652

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مدل‌سازی فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و هوش مصنوعی بود. در ابتدا با استفاده از 46 تصویر راداری Sentinel-1 بین سال‌های 2014 تا 2018 و تکنیک تداخل‌سنجی راداری نقشه فرونشست منطقه تهیه شد. در ادامه جهت مدل‌سازی فرونشست، از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی پیش‌رونده استفاده شد. در این الگوریتم از پنج پارامتر ...  بیشتر

تاثیر توزیع‌های احتمالاتی در افزایش دقت پیش‌بینی رسوب معلق با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی-عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد دز)

حمیده افخمی؛ محمد تقی دستورانی؛ فرزانه فتوحی فیروزآبادی

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61686

چکیده
  توجه به ماهیت داده­های رسوب و انتخاب روش­های مناسب پردازش بر روی داده­ها قبل از ورود به مدل­های هوش مصنوعی از جمله مواردی است که می­تواند نتایج حاصل از شبیه­سازی­ها را به واقعیت نزدیک سازد. در این تحقیق تأثیر روش­های پردازش داده­های رسوب قبل از ورود به دو مدل شبکه­های عصبی مصنوعی و سیستم­های استنتاج فازی-عصبی در ...  بیشتر

بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در مقدار دقت شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش (بررسی موردی: حوزه آبخیز هراز)

حمیدرضا مرادی؛ علیرضا سپهوند؛ پرویز عبدالمالکی

دوره 65، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30014

چکیده
  بیش از 30 درصد از مساحت کشور ایران را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد، لذا هر ساله حرکات توده ایموجب خسارت به انواع سازه‌های مهندسی، مناطق مسکونی و جنگل‌ها در پی آن ایجاد رسوب و سیلاب‌های گل‌آلودگی رودخانه‌ها می‌شود. لذا برای جلوگیری از این خسارت‌ها و تعیین حساسیت دامنه‌ها، به پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در مناطق مختلف می‌پردازند. ...  بیشتر

بررسی امکان برآورد بار معلق رودخانه کرج با بهره‌گیری از منطق فازی و شبکه عصبی

علی سلاجقه؛ علی فتح آبادی

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 271-282

چکیده
  برآورد بار معلق رودخانه یک امر مهم در طراحی سازه‌های آبی, مسائل زیست محیطی و کیفیت آب رودخانه‌ها می‌باشد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای برآورد بار معلق رودخانه منحنی سنجه رسوب می‌باشد،‏‏ْ در منحنی سنجه رسوب یک رابطه رگرسیونی که به‌طور معمول از نوع توانی می‌باشد بین دبی آب و رسوب بر قرار می‌شود. با توجه به عدم قطعیت‌ها و غیر ...  بیشتر