کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
تعداد مقالات: 5
4. پیش‌بینی سیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره غیرخطی (مطالعه موردی: طالقان)

دوره 65، شماره 3، آذر 1391، صفحه 341-349

10.22059/jrwm.2012.30022

مریم خسروی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ محسن محسنی ساروی