نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه ‌باران‌ربایی ‌گونه‌های‌‌ درختی در فضای سبز شهری حوزه آبخیز هشتگرد

سید مهدی سادات رسول؛ ابراهیم امیدوار؛ رضا قضاوی

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 321-335

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.346226.1675

چکیده
  درختان موجود در فضاهای سبز شهری از یک سو به‌وسیله باران‌ربایی، باعث کاهش بارش رسیده به زیر درخت شده و از سوی دیگر سیستم‌های ریشه‌ای گسترده آن‌ها موجب ذخیره و هدایت مقادیر قابل‌توجهی آب در داخل خاک می‌شوند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر میزان بارندگی و گونه درختی (زردآلو، زبان‌گنجشک، بید، انجیر، گردو و بلوط) بر باران‎ربایی در شهر ...  بیشتر

ارزیابی پیاز رطوبتی در شیوه آبیاری زیرسطحی عمقی با استفاده از لوله‌های PVC در اراضی بیابانی

گلنوش سوارتندرو؛ سلمان زارع؛ خالد احمدآلی؛ محمد جعفری

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 335-349

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.357266.1699

چکیده
  با توجه به کمبود آب در بیابان‌های ایران و بالابودن میزان تبخیر استقرار پوشش گیاهی و آبیاری آن‌ها با مشکلات زیادی همراه است؛ لذا در برنامه‌های مدیریتی توسعه پایدار مناطق خشک و بیابانی استفاده از روش‌های نوین، سازگار با محیط زیست که در ترجیحاٌ آب کمتری مصرف گردد، را بسیار ضروری نموده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به آبیاری زیرسطحی ...  بیشتر

بررسی اثر تعداد و اندازه پلات بر شاخص‌های عددی تنوع زیستی مراتع

مسلم رستم پور؛ علیرضا افتخاری

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 351-372

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.357691.1701

چکیده
  این تحقیق در مرتعی از نوع قرق با چهار رویشگاه Artemisia sieberi، Zygophyllum eurypterum، Stipa barba و Amygdalus scoparia در منطقه حفاظت شده شاسکوه، استان خراسان جنوبی انجام شد. کلیه گونه‌های گیاهی مرتع شناسایی و در 200 پلات شمارش شد، به علت متفاوت بودن فرم رویشی و نحوه پراکنش هر کدام از گونه‌های غالب، در هر کدام از چهار رویشگاه، به ترتیب، 20، 40، 60 و 80 عدد پلات با دو ...  بیشتر

درک عشایر از اثرات تغییر اقلیم و استراتژی‌‌های سازگاری آنها در مراتع نیمه‌‌بیابانی جنوب شرق اصفهان

جواد معتمدی؛ علی محبی؛ کامبیز علیزاده

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 373-388

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.360026.1710

چکیده
  زمینه: کنار آمدن با تغییرات اقلیمی، بخشی از شیوه رویارویی با این پدیده است. این امر، منوط به درک تغییرات اقلیمی و میزان انطباق‌‌پذیری با آن می‌‌باشد.هدف: پژوهش، با هدف سنجش میزان درک عشایر از تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری آنها در مواجهه با تغییرات اقلیمی، انجام شد.روش پژوهش: پژوهش، توصیفی بوده و ابزار جمع‌‌آوری اطلاعات، پرسشنامه ...  بیشتر

تغییرات پوشش گیاهی در مراتع دارای باطله های متروک زغال سنگ در یک دوره زمانی ده ساله

جمشید قربانی؛ ناطق لشکری صنمی

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 389-404

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.360593.1711

چکیده
  در مراتعی که مورد برداشت زغال‌سنگ قرار دارند انباشتی از باطله‌ها وجود دارد که در طی زمان گیاهان مرتعی بر روی آنها مستقر می‌شوند. مطالعه تغییرات گیاهی به منظور مدیریت و احیاء این باطله‌ها اهمیت دارد. در این تحقیق چگونگی تغییرات پوشش گیاهان مرتعی بر روی باطله‌های زغال‌سنگ پس از گذشت 10 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش سه باطله ...  بیشتر

تحلیل توان اکولوژیک مراتع در استان البرز با استفاده از داده‌های جی‌آی‌اس و ارزیابی تأثیر آن بر بهینه‌سازی مدیریت منابع طبیعی

منیره بهرامی؛ فریدون سرمدیان؛ ابراهیم پذیرا

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 405-426

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.362035.1718

چکیده
  مراتع یکی از اجزای اساسی اکوسیستم‌های طبیعی هستند و به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین علوفه، حفظ تنوع زیستی، منابع خاک و آب در شناخته می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی توان اکولوژیک مرتع در استان البرز براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مقایسات زوجی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. نقشه رقومی توان اکولوژیک مرتع براساس ...  بیشتر

ارزیابی تناسب اقلیمی برای برخی محصول‌های باغی، مطالعه موردی: شهرستان ماکو-شوط آذربایجان غربی

جواد سیدمحمدی؛ بهاره دلسوز خاکی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ زهرا محمد اسماعیل؛ رسول خوارزمی؛ محسن باقری بداغ آبادی

دوره 76، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 427-440

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.365519.1727

چکیده
  اقلیم در کارهای کشاورزی از جایگاه مهمی برخوردار میباشد و از دو دیدگاه قابل بررسی است. 1-برای کشت یک گیاه خاص چه مکان‎هایی دارای اقلیم مناسب هستند و 2-یک اقلیم خاص برای کشت چه گیاهانی مناسب است. چون دیدگاه دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته، در این پژوهش با معرفی روشی استاندارد (روش سایز)، این دیدگاه بررسی شده است. منطقه مطالعاتی در محدوده ...  بیشتر