نویسنده = مهدی وفاخواه
ارزیابی مدل‌های مختلف آماری در تهیۀ نقشۀ سیل‌گیری استان گیلان

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1011-1022

10.22059/jrwm.2020.270045.1320

عیسی غلامی؛ مهدی وفاخواه؛ سید جلیل علوی


تهیة مدل برآورد رسوب روزانه در حوزة آبخیز جنگلی کجور

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-15

10.22059/jrwm.2014.50824

ذکریا اسدالهی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمید رضا صادقی