کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با نوسانات اقلیمی (در حوزه آبخیز ندوشن یزد)

دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-321

رضا باقری؛ مهدی قربانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امیر علم بیگی


2. پهنه‌بندی سیل منطقۀ لرستان و ارائۀ راهبردهای افزایش تاب‌آوری با رویکرد مدیریت بحران

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-11

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری


3. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری در برابر مخاطرۀ سیلاب‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 4 تهران)

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 189-205

مصطفی ناهید؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی