کلیدواژه‌ها = تولید
تعداد مقالات: 6
1. مقایسۀ تأثیر سه گونة چوبی Daphne mezerum، Amygdalus scopaia و Ebenus stellata بر تولید، تنوع و غنای علفی‌های زیراشکوب

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 663-673

مسلم یزدانی؛ رضا عرفانزاده؛ اصغر مصلح ارانی


2. برآورد تولید بلند مدت علوفۀ مراتع استپی فارس بر اساس پارامترهای اقلیمی

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 995-1009

مهشید سوری؛ مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ مرتضی خداقلی


3. بررسی ارتفاع غرقاب روی عملکرد دو گونه‌ی مرتعی Aeluropus littoralis و Juncus maritimus

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 625-632

مجید محمداسمعیلی؛ محمد رضا مجتهدی؛ خیرالنسا میرنیا


4. تأثیر شرایط اقلیمی بر روی تاج پوشش و تولید علوفۀ مراتع نیمه استپی (مطالعۀ موردی: پلور و رینه- استان مازندران)

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 378-367

مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ عادل جلیلی؛ حسن قلیچ نیا


6. ارزیابی درآمد حاصل از تولید علوفه و محصول فرعی سریش(Eremurus olgae) در مراتع منطقه خزنگاه شهرستان ماکو

دوره 63، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 183-14

سیدمهدی حشمت‌الواعظین؛ سجاد قنبری؛ علی طویلی