نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد)

پویان دهقان؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.238015.1147

چکیده
  کاهش بیش از حد توان منابع طبیعی یکی از چالش‌های بسیار مهمی است که بشر در قرن اخیر با آن روبرو است. بهره‌برداری مناسب از اراضی و مدیریت اصولی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، نقش مهمی در راستای نیل به توسعه پایدار دارد. از این رو جهت دستیابی به توسعه پایدار و به­منظور استفاده مناسب از اراضی، باید گرایش‌ها به سمت برنامه‌ریزی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و ترکیبات شیمیایی Ferula hausskenechtii

حسین آذرنیوند؛ صدیق محمدی؛ صادق حسین نیایی؛ پویان دهقان

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 837-849

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.201316.975

چکیده
  یکی از مناسب‌ترین روش‌ها به­منظور جلوگیری از فرسایش خاک و یا کاهش آن، حفظ و احیای پوشش گیاهی است. بنابراین آشنایی و آگاهی از ویژگی‌های پوشش گیاهی، از جمله ویژگی‌های اکولوژیکی به عنوان اولین و مهم‌ترین ابزار بیولوژیکی به­منظور حفاظت خاک ضروری است. کُما (Ferula hausskenechtii) گیاهی از تیرۀ چتریان است که در مناطق کوهستانی استان کردستان ...  بیشتر

ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک بیابان‌زایی منطقۀ روداب خراسان رضوی

فاطمه آذریان؛ سارا ولی زاده؛ پویان دهقان؛ حسن خسروی

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 789-804

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61085

چکیده
  مناطق خشک و نیمه‌خشک سطح وسیعی از کشور را به خود اختصاص داده­اند. منطقۀ روداب سبزوار به‌عنوان نمونه‌ای بارز از مناطق بیابانی کشور می‌باشد که تحت تأثیر خطر بیابانزایی قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی خطر بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs و تهیه نقشۀ ریسک بیابانزایی می‌باشد. بر پایه این روش در ابتدا نقشۀ واحدهای کاری در منطقه ...  بیشتر