کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رفتار مکانیکی ماسه‌بادی تحت تأثیر استفاده از خاک‌پوش‌های ملاس و لیکور سیاه

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1061-1073

10.22059/jrwm.2020.291883.1428

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ سلمان زارع؛ حسین یوسفی


4. تعیین میزان نفوذ عمقی رسوب در عرصه‌های پخش سیلاب مطالعة موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران

دوره 68، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-24

10.22059/jrwm.2015.53872

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی