دوره و شماره: دوره 63، شماره 2 - شماره پیاپی 496743، شهریور 1389، صفحه 131-267 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. بررسی و مقایسه روش‌های تحلیل منطقه‌ای سیلاب در منطقه البرز مرکزی

صفحه 131-18

وحید پایروند؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


5. بررسی تاثیر کاربرد آب‌های شور زیر‌زمینی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد سه گونه مرتعی در اراضی شور

صفحه 197-10

محمدعلی حکیم¬زاده اردکانی؛ مطهره اسفندیاری؛ اصغر مصلح‌آرائی؛ حسین ملکی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
آذر 1389، صفحه 277-399
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
شهریور 1389، صفحه 131-267
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
خرداد 1389، صفحه 1-130