کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر تیماردهی شستشوی بذر با اسید سولفوریک و آبیاری با آب شور بر روی جوانه‌زنی بذورZygophyllum fabago L.

دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 802-815

اسماعیل شیدای کرکج؛ اسفندیار جهانتاب؛ زهرا محمودی


2. اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانه‌زنی گونۀ Salvadora persica

دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 816-831

مرتضی صابری؛ سهیلا نوری؛ فهیمه رشیدی


3. اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 513-524

مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر


6. بررسی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 253-261

ریحانه عظیمی؛ محمد خواجه‌حسینی؛ فرنوش فلاح‌پور


7. بررسی آثار تنش خشکی بر شاخص‌‌‌های جوانه‌زنی چهار ژنوتیپ گونه مرتعی Bromus tomentellus

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 167-177

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی