کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 9
3. اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانه‌زنی گونۀ Salvadora persica

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 816-831

10.22059/jrwm.2020.296712.1456

مرتضی صابری؛ سهیلا نوری؛ فهیمه رشیدی


4. اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 513-524

10.22059/jrwm.2020.277900.1364

مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر


8. بررسی آثار تنش خشکی بر شاخص‌‌‌های جوانه‌زنی چهار ژنوتیپ گونه مرتعی Bromus tomentellus

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 167-177

10.22059/jrwm.2013.35570

مجتبی اخوان ارمکی؛ حسین آذرنیوند؛ محمد حسن عصاره؛ علی اشرف جعفری؛ علی طویلی